Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Beroep te Brussel (Belgia) 7. juulil 2014 – SBS Belgium NV versus Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(kohtuasi C-325/14)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Beroep te Brussel

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: SBS Belgium NV

Vastustaja: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Eelotsuse küsimus

Kas ringhäälinguorganisatsioon, kes edastab oma programme ainult otseedastuse vahenditega – see tähendab kasutab selleks kaheetapilist protsessi, mille käigus edastab ta programme sisaldavad signaalid kodeeritult satelliidi, klaaskiudkaabli või muu edastamisvahendi kaudu edasimüüjatele (satelliit-, kaabel- või xDSL-ühenduse pakkujad) selliselt, et need signaalid ei ole edastamise ajal või selle tõttu üldsusele kättesaadavad, ja seejärel edastavad edasimüüjad need signaalid abonentidele selliselt, et abonendid saavad programme vaadata –, teostab üldsusele edastamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ1 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 3 tähenduses?

____________

1     ELT L 167, lk 10.