Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van beroep te Brussel (Belgia) la 7 iulie 2014 – SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Cauza C-325/14)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van beroep te Brussel

Părțile din procedura principală

Apelantă: SBS Belgium NV

Intimată: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Întrebarea preliminară

Un organism de radiodifuziune, care își emite programele exclusiv prin tehnica introducerii directe a semnalelor - și anume printr-o procedură în două etape în cadrul căreia transmite semnalele purtătoare de programe în formă codată prin satelit, prin conexiune cu cablu de fibră de sticlă sau prin alt mijloc de transmisie către distribuitori (satelit, cablu sau conexiune xDSL), fără ca semnalele să fie accesibile publicului în timpul sau cu ocazia acestei transmisiuni, și în cadrul căreia distribuitorii transmit apoi semnalele către abonații lor astfel încât aceștia din urmă să poată viziona programele, efectuează un act de comunicare publică în sensul articolului 3 din Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională1 ?

____________

1     JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230.