Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 7.7.2014 – SBS Belgium NV v. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Asia C-325/14)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van beroep de Brussel

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SBS Belgium NV

Vastapuoli: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Ennakkoratkaisukysymys

Suorittaako lähetystoiminnan harjoittaja, joka lähettää ohjelmansa yksinomaan käyttäen suoran siirron tekniikkaa eli kaksivaiheista prosessia, jossa se toimittaa ohjelmasignaalinsa koodattuina satelliitin, lasikuituyhteyden tai jonkin muun siirtotavan välityksellä jakelijoille (satelliitti-, kaapeli- tai xDSL-linjajakelijoille) ilman, että signaalit ovat kyseisen toimituksen aikana tai sen johdosta yleisön saatavilla, ja jossa jakelijat tämän jälkeen lähettävät signaalit tilaajilleen, jotta nämä voivat katsoa ohjelmia, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY1 3 artiklassa tarkoitettua välittämistä yleisölle?

____________

1 EYVL L 167, s. 10