Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 19. listopadu 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Brussel - Belgie) – SBS Belgium NV v. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Věc C-325/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2001/29/ES – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojmy ‚sdělování‘ a ‚veřejnost‘ – Distribuce televizních programů – Proces označovaný jako ‚přímé dodání‘“

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van beroep te Brussel

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SBS Belgium NV

Žalovaný: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Výrok

Článek 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že vysílací organizace neprovádí sdělování veřejnosti ve smyslu tohoto ustanovení, když přenáší své programové signály výlučně distributorům signálů, aniž jsou tyto signály během tohoto přenosu a v souvislosti s ním přístupné veřejnosti, a tito distributoři uvedené signály následně přenášejí svým předplatitelům, kteří pak mohou tyto programy sledovat, ledaže by zásah dotyčných distributorů představoval pouhý technický prostředek, což musí ověřit předkládající soud.

____________

1 Úř. věst. C 315, 15. 9. 2014.