Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 19.11.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt hof van beroep te Brussel – Belgia) – SBS Belgium NV v. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Asia C-325/14)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2001/29/EY – 3 artiklan 1 kohta – Välittäminen yleisölle – Käsitteet ”välittäminen” ja ”yleisö” – Televisio-ohjelmien lähettäminen – Ns. suoran siirron menetelmä)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van beroep te Brussel

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SBS Belgium NV

Vastapuoli: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Tuomiolauselma

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että lähetystoiminnan harjoittaja ei suorita kyseisessä säännöksessä tarkoitettua välittämistä yleisölle, kun se toimittaa ohjelmasignaalejaan yksinomaan signaalien jakelijoille ilman, että yleisö voi saada nämä signaalit tämän välittämisen aikana ja johdosta, ja kun kyseiset jakelijat lähettävät tämän jälkeen mainitut signaalit tilaajilleen, jotta nämä voivat katsoa ohjelmia, ellei kyseessä olevien jakelijoiden osuus ole vain pelkkä tekninen väline, mikä ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on varmistettava.

____________

1 EUVL C 315, 15.9.2014.