Language of document :

Presuda Suda (deveto vijeće) od 19. studenoga 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van beroep te Brussel - Belgija) – SBS Belgium NV protiv Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(predmet C-325/14)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2001/29/EZ – Članak 3. stavak 1. – Priopćavanje javnosti – Pojmovi ,priopćavanje’ i ,javnost’ – Distribucija televizijskih programa – Postupak pod nazivom ,izravan prijenos’)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van beroep te Brussel

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SBS Belgium NV

Tuženik: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Izreka

Članak 3. stavak 1. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29/EZ od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti na način da organizacija za radiodifuziju ne obavlja radnju priopćavanja javnosti u smislu te odredbe kada svoje programske signale prenosi isključivo distributerima signala, pri čemu tijekom i nakon tog prijenosa javnost nema pristup tim signalima, a nakon tog prijenosa distributeri prenose signale svojim pretplatnicima kako bi oni mogli gledati te programe, osim ako intervencija odnosnih distributera predstavlja samo tehničko sredstvo, što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.

____________

1 SL C 315, 15. 9. 2014.