Language of document :

2015 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SBS Belgium NV / Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Byla C-325/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2001/29/EB – 3 straipsnio 1 dalis – Viešas paskelbimas – Sąvokos „paskelbimas“ ir „viešas“ – Televizijos programų platinimas – Vadinamoji tiesioginio įvedimo technika)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Brussel

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: SBS Belgium NV

Kita apeliacinio proceso šalis: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Rezoliucinė dalis

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad transliuotojas neatlieka viešo paskelbimo, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai savo programų signalus perduoda tik signalų platintojams, nepadarydamas šių signalų viešai prieinamų šio perdavimo metu ar dėl šio perdavimo, o tuomet šie platintojai perduoda tuos signalus atitinkamiems savo abonentams, kad šie galėtų žiūrėti tas programas, nebent atitinkamų platintojų veiksmai yra tik techninė priemonė, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

____________

1 OL C 315, 2014 9 15.