Language of document :

Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 19. novembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Brussel - Belgija) – SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Zadeva C-325/14)1

(Predhodno odločanje - Direktiva 2001/29/ES – Člen 3(1) – Priobčitev javnosti – Pojma ‚priobčitev‘ in ‚javnost‘ – Distribucija televizijskih programskih vsebin – Postopek, imenovan direktno dovajanje)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Brussel

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SBS Belgium NV

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Izrek

Člen 3(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da radijska in televizijska organizacija ne opravlja priobčitve javnosti v smislu te določbe, če svoje signale s programsko vsebino posreduje izključno distributerjem signalov, ne da bi bili ti signali med prenosom ali zaradi njega na voljo javnosti, ti distributerji pa te signale nato posredujejo svojim naročnikom, tako da si lahko ti ogledajo te programske vsebine, razen če je posredovanje zadevnih distributerjev zgolj tehnično sredstvo, kar preveri predložitveno sodišče.

____________

1 UL C 315, 15.9.2014.