Language of document : ECLI:EU:C:2015:764

C‑325/14. sz. ügy

SBS Belgium NV

kontra

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(a hof van beroep te Brussel [Belgium] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 2001/29/EK irányelv – A 3. cikk (1) bekezdése – Nyilvánossághoz közvetítés – A »közvetítés« és a »nyilvánosság« fogalma – Televízióműsorok terjesztése – Úgynevezett direktbetáplálásos módszer”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nyolcadik tanács), 2015. november 19.

Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Nyilvánossághoz közvetítés – Fogalom – Sugárzott műveknek szolgáltatókhoz való közvetítése, majd ezt követően azoknak utóbbiak által az előfizetőikhez való terjesztése, ellenszolgáltatás fejében teljesített önálló szolgáltatásnyújtás keretében – Bennfoglaltság

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3. cikk, (1) bekezdés)

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem végez az e rendelkezés értelmében vett nyilvánossághoz közvetítést az a műsorsugárzó szervezet, amely a műsorhordozó jeleket kizárólag a jelek elosztóihoz közvetíti anélkül, hogy e jelek e közvetítés során vagy alkalmával nyilvánosan hozzáférhetők lennének, majd az elosztók az említett jeleket előfizetőikhez közvetítik, hogy azok megnézhessék e műsorokat, feltéve, hogy a szóban forgó elosztók eljárása nem minősül egyszerű technikai megoldásnak, aminek a vizsgálata a nemzeti bíróság feladata.

Ugyanis a nyilvánossághoz közvetítésnek a 2001/29 irányelv 3. cikke (1) bekezdése értelmében vett fogalma két együttes elemet ötvöz, azaz a mű közvetítésének cselekményét és a mű nyilvánossághoz közvetítését. Ami a nyilvánossághoz közvetítést illeti, a nyilvánosság fogalma meghatározatlan számú lehetséges címzettet, nézőt jelent, és egyébiránt meglehetősen jelentős számú személyt foglal magában. E tekintetben egy olyan helyzetben, amikor a műsorsugárzó szervezet anélkül közvetíti a műsorhordozó jeleket az egyes meghatározott elosztókhoz, hogy e jelekhez a lehetséges nézők hozzáférhetnének, az említett műsorsugárzó szervezet által közvetített műveket nem az említett 3. cikk (1) bekezdése értelmében vett nyilvánossághoz, hanem az egyes meghatározott szolgáltatókhoz közvetítik.

Mindazonáltal nem zárható ki eleve, hogy az elosztók előfizetőit bizonyos helyzetekben a műsorsugárzó szervezet által végzett eredeti közvetítés által célzott nyilvánosságnak tekintsük. Így van ez abban az esetben, ha az elosztók előfizetői csak ezen elosztók beavatkozását követően tekinthetik meg a televízióműsorokat és ha a sugárzott műnek a szolgáltató általi terjesztése haszonszerzési céllal végzett önálló szolgáltatásnyújtásnak minősül, mivel az e szolgáltatónak fizetett előfizetési díjakat a szóban forgó közvetítéshez és ennélfogva a védelemben részesülő művekhez való hozzáférésért fizetik. Márpedig a szolgáltató által e feltételek mellett folytatott közvetítés nem csupán egyszerű technikai megoldás, amely biztosítja, illetve javítja az eredeti közvetítés vételét a vételi területen.

(vö. 15., 21–23., 25., 29–31., 34. pont és rendelkező rész)