Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Den Haag, sediul din 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 4 februarie 2021 – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Cauza C-69/21)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Den Haag, sediul din 's-Hertogenbosch

Părțile din procedura principală

Apelant: X

Intimat: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Întrebările preliminare

O creștere semnificativă a intensității durerii din cauza lipsei unui tratament medical, în cazul unui tablou clinic neschimbat, poate constitui o situație care contravine articolului 19 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) coroborat cu articolele 1 și 4 din cartă, dacă nu este permisă o amânare a obligației de plecare care reiese din Directiva 2008/115/CE1 (denumită în continuare „Directiva privind returnarea”)?

Stabilirea unui termen fix în care consecințele lipsei unui tratament medical trebuie să se materializeze pentru ca impedimentele medicale pentru o obligație de returnare rezultată din Directiva privind returnarea să trebuiască să fie acceptate este compatibilă cu articolul 4 din cartă coroborat cu articolul 1 din cartă? Dacă stabilirea unui termen fix nu încalcă dreptul Uniunii, unui stat membru îi este permis să stabilească un termen general care să fie identic pentru toate afecțiunile medicale și pentru toate consecințele medicale posibile?

Prevederea că consecințele expulzării efective trebuie evaluate numai atunci când se examinează dacă și în ce condiții străinul poate călători este compatibilă cu articolul 19 alineatul (2) din cartă coroborat cu articolele 1 și 4 din cartă și cu Directiva privind returnarea?

Articolul 7 din cartă coroborat cu articolele 1 și 4 din cartă și în lumina Directivei privind returnarea impune ca situația medicală a străinului și tratamentul pe care îl urmează pentru aceasta în statul membru să fie evaluate atunci când se examinează dacă considerații legate de viața privată trebuie să determine acceptarea șederii? Articolul 19 alineatul (2) din cartă coroborat cu articolele 1 și 4 din cartă și în lumina Directivei privind returnarea impune ca, pentru a evalua dacă problemele medicale pot constitui impedimente în calea expulzării, trebuie luate în considerare viața privată și cea de familie, în sensul articolului 7 din cartă?

____________

1 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO 2008, L 348, p. 98).