Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bucureşti (Romania) on esittänyt 14.2.2012 - Asociaţia ACCEPT v. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Asia C-81/12)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Bucureşti

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Asociaţia ACCEPT

Vastapuoli: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tilanteessa, jossa jalkapalloseuran osakas, joka esiintyy ja jota joukkotiedotusvälineet ja suuri yleisö pitävät kyseisen jalkapalloseuran pääasiallisena johtajana ("patron"), esittää joukkotiedotusvälineille seuraavia lausuntoja:

"Vaikka Steaua pitäisi sulkea, en ottaisi joukkueeseen homoseksuaalia. Huhut ovat huhuja, mutta miten sellaista voidaan kirjoittaa, jos se ei ole totta ja laittaa se lisäksi etusivulle. Ehkä ei ole totta, että hän on homoseksuaali. [- -] Ja jos hän sitä vastoin on? [- -] Minun perheessäni ei ole tilaa homolle ja Steaua on minun perheeni. Kentälle on parempi ottaa juniori kuin homo. Kukaan ei voi pakottaa minua työskentelemään toisen kanssa. Homoilla on oikeutensa, ja myös minulla on oikeus tehdä työtä kenen kanssa minua haluttaa."

"Vaikka Steaua pitäisi sulkea, en ottaisi joukkueeseen homoseksuaalia! Ehkä ei ole totta, että hän on homoseksuaali, mutta jos hän sitä vastoin on? Minun perheessäni ei ole tilaa homolle ja Steaua on minun perheeni. Kentälle on parempi ottaa juniori kuin homo. Kyse ei ole syrjinnästä. Kukaan ei voi pakottaa minua työskentelemään toisen kanssa. Homoilla on oikeutensa, ja myös minulla on oikeus tehdä työtä kenen kanssa minua haluttaa. Vaikka itse jumala sanoisi minulle unessa, että [X] ei missään tapauksessa ole homoseksuaali, en ottaisi häntä! Lehdistössä on ihan liikaa kirjoitettu hänen olevan homoseksuaali. Vaikka ŢSKA antaisi hänet minulle ilmaiseksi, en ottaisi häntä! Voisihan hän olla hirveä riitapukari tai suuri juoppo... mutta jos hän on homoseksuaali, en halua enää kuulla puhuttavan siitä."

Missä määrin edellä olevia lausuntoja voidaan pitää yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina "tosiseikko[ina], joiden perusteella voidaan olettaa tapahtuneen välitöntä tai välillistä syrjintää" siltä osin kuin kyse on vastaajana olevasta S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A:sta?

Missä määrin kyse on probatio diabolicasta, jos todistustaakka nyt esillä olevassa asiassa käännetään yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 10 artiklan 1 kohdassa säädetyin tavoin ja jos vastaajana olevaa S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A:ta vaaditaan näyttämään toteen, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole loukattu ja tarkemmin ottaen ettei seksuaalisella suuntautumisella ole merkitystä työhönotossa?

Onko se, että rikkomuksesta säädetyn sakkoseuraamuksen määrääminen on syrjintätapauksissa mahdotonta rikkomuksia koskevasta oikeudellisesta järjestelmästä annetun hallituksen asetuksen nro 2/2001 13 §:n 1 momentissa säädetyn kuuden kuukauden pituisen vanhentumisajan, joka lasketaan tekopäivästä, kuluttua, ristiriidassa yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 17 artiklan kanssa, kun otetaan huomioon, että rikkomukseen sovellettavien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia?

____________

1 - EYVL L 303, s. 16.