Language of document :

2020 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Egis Bâtiments International ir InCA / Parlamentas

(Byla T-610/20)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Egis Bâtiments International (Montrėjus, Prancūzija) ir InCA – Ingénieurs Conseils Associés Sàrl (Niederanven, Liuksemburgas), atstovaujamos advokatų A. Rodesch ir R. Jazbinsek

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

priimti šį ieškinį;

pripažinti visus tris jame nurodytus pagrindus pagrįstais;

atitinkamai pripažinti, kad Europos Parlamentas negalėjo pateikti šių spaudoje padarytų pareiškimų, nepažeisdamas 2019 m. balandžio 9 d. šalių pasirašytos taikos sutarties ir savo pareigos sąžiningai vykdyti šiuos savo sudarytus susitarimus:

[konfidencialu]1

pripažinti, kad šie spaudoje padaryti pareiškimai pažeidžia 2019 m. balandžio 9 d. šalių sudarytos taikos sutarties 8 straipsnyje įtvirtintą konfidencialumo sąlygą; t. y. pripažinti, kad spaudoje padaryti pareiškimai reiškia sąžiningo šios taikos sutarties vykdymo pažeidimą pagal Liuksemburgo civilinio kodekso 1134 straipsnį;

atitinkamai iš Europos Sąjungos, kuriai atstovauja Europos Parlamentas, priteisti sutartyje nustatytą fiksuotą 100 000 EUR kompensaciją; nepatenkinus šio reikalavimo – priteisti bet kokią kitą ex aequo et bono nustatytą sumą šioje byloje nagrinėjamomis publikacijomis padarytai žalai atlyginti ir visų pirma – abiejų ieškovių įvaizdžiui padarytai žalai atlyginti; ši suma priteistina solidariai paprastajai akcinei bendrovei EGIS Bâtiment International SAS ir ribotos atsakomybės bendrovei INCA Ingénieurs Conseils Associas SARL; ieškovės yra laikinos susivienijimo EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés narės (ir jam atstovauja), turinčios teisę į sutartyje nustatytas, o kitu atveju – teisę į įstatyme nustatytas palūkanas už laikotarpį nuo 2019 m. birželio 27 d. (straipsnių paskelbimo dienos), arba nuo 2019 m. liepos 16 d. (pirmojo oficialaus pranešimo dienos) arba nuo šio ieškinio pareiškimo dienos;

kadangi Europos Parlamentas atsisakė pripažinti savo klaidą, ieškovės buvo priverstos pareikšti ieškinį teisme ir pasirinkti savo atstovus;

vadovaujantis naujausia Liuksemburgo teismų jurisprudencija, bylos šalis turi teisę į advokato išlaidų atlyginimą, remiantis jos teise į visišką padarytos žalos atlyginimą;

Liuksemburgo apeliacinis teismas pripažino, kad „vienas iš imperatyvių teisės principų yra tas, kad žalą dėl kaltės (nepriklausomai nuo kaltės formos) privalo visiškai atlyginti ją padaręs asmuo. Gynybos išlaidos akivaizdžiai priskiriamos prie atlygintinos žalos, o žala nukentėjusiajai šaliai visiškai atlyginama tik tuomet, kai šiai šaliai atlyginamos jos turėtos gynybos išlaidos arba kai šaliai, siekiančiai teismine tvarka apginti savo teisę, atlyginamos jos bylinėjimosi išlaidos. Iš teisės į visišką nuostolių atlyginimą kyla pareiga atlyginti gynybos išlaidas, įskaitant ir advokato honorarą“ (Apeliacinis teismas, 2012 m. sausio 4 d., Pas. 35, p. 848);

be to, Liuksemburgo kasacinis teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartyje įtvirtino, kad visiško bylinėjimo išlaidų atlyginimo principas kyla iš atsakomybės be kaltės, o visiškas advokato išlaidų atlyginimas – iš kaltais veiksmais padarytos žalos principo (Kasacinis teismas, 2012 m. vasario 9 d., Nr. 5/12 J.T.L. 2012, p. 54);

atitinkamai, siekiant visiško padarytos žalos atlyginimo, įpareigoti Europos Sąjungą laikinajam abiejų ieškovių sudarytam susivienijimui EGIS Bâtiment International – Inca Ingénieurs Conseils Associés sumokėti 5 000 EUR sumą advokato išlaidoms atlyginti, taip pat sutartyje arba įstatyme nustatyto dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2019 m. birželio 27 d. (straipsnių paskelbimo dienos), arba nuo 2019 m. liepos 16 d. (pirmojo oficialaus pranešimo dienos), arba nuo šio ieškinio pareiškimo dienos;

pripažinti ieškovių teisę remtis kitomis jų teisėmis, teisę reikalauti joms priklausančių sumų, taip pat reikšti reikalavimus ir ieškinius savo teisėms apginti;

priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas, kaip numatyta Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalyje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas 2019 m. balandžio 9 d. taikos sutarties 8 straipsniu ir Liuksemburgo civilinio kodekso 2044 straipsniu motyvuojant tuo, kad Europos Parlamento spaudoje padarytais pareiškimais buvo pažeistas konfidencialumo principas, įtvirtintas šalių nutraukus sutartį sudarytoje taikos sutartyje.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas 2019 m. balandžio 9 d. taikos sutartimi ir Liuksemburgo civilinio kodekso 1134 straipsniu, tvirtinant, kad Parlamento spaudoje padarytais pareiškimais buvo pažeistas sąžiningo sutarties vykdymo principas. Parlamentas spaudoje ieškoves apkaltino tuo, kad jos netinkamai vykdė joms patikėtą užduotį – koordinuoti darbus ir atnaujinti bei užbaigti studijas, skirtas Europos Parlamento Konrado Adenauerio (toliau – KAD) pastato Liuksemburge išplėtimo ir atnaujinimo projektui; pasak Europos Parlamento, ieškovės privalo prisiimti atsakomybę už išaugusias KAD pastato statybos darbų išlaidas ir terminų nesilaikymą. Ieškovių teigimu, tokie veiksmai buvo neteisėti, nes, viena vertus, jie buvo užginčyti, o kita vertus, kompensacija buvo gauta dėl nepagrįsto sutarties nutraukimo.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatyta, kad iš pralaimėjusios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Remiantis teise į visišką padarytos žalos atlyginimą, taip pat prašoma atlyginti teisinės pagalbos išlaidas.

____________

1 Konfidencialūs duomenys neskelbiami.