Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus (Estonija) 14. aprila 2021 – I. L./Politsei- ja Piirivalveamet

(Zadeva C-241/21)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Riigikohus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: I. L.

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Politsei- ja Piirivalveamet

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 15(1), prvi stavek, Direktive 2008/115/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav razlagati tako, da smejo države članice pridržati državljana tretje države, pri katerem obstaja dejanska nevarnost, da pred odstranitvijo, če bi bil na prostosti, stori kaznivo dejanje, katerega preiskovanje in pregon lahko bistveno otežita odstranitev?

____________

1     Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL 2008, L 348, str. 98).