Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein oikeus (Φινλανδία) στις 24 Ιανουαρίου 2020 – Syyttäjä κατά A

(Υπόθεση C-35/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Korkein oikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείων: Syyttäjä

Αναιρεσίβλητος: A

Προδικαστικά ερωτήματα

Αντιτίθεται το δίκαιο της Ένωσης –ειδικότερα το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ1 , το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) 562/20062 (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ή το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν ελεύθερα στην επικράτεια της Ένωσης– σε εθνική ρύθμιση κατά την οποία επιβάλλεται σε πρόσωπο (ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι πολίτης της Ένωσης), επ’ απειλή ποινικής κυρώσεως, η υποχρέωση να φέρει έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο όταν μεταβαίνει με σκάφος αναψυχής μέσω διεθνών υδάτων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, χωρίς να εισέρχεται στο έδαφος τρίτης χώρας;

Αντιτίθεται το δίκαιο της Ένωσης –ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) 562/2006 (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ή το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος της Ένωσης– σε εθνική ρύθμιση κατά την οποία επιβάλλεται σε πρόσωπο (ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι πολίτης της Ένωσης), επ’ απειλή ποινικής κυρώσεως, η υποχρέωση να φέρει έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο όταν εισέρχεται με σκάφος αναψυχής μέσω διεθνών υδάτων από άλλο κράτος μέλος στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, χωρίς να διασχίζει το έδαφος τρίτης χώρας;

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κάποιο εμπόδιο απορρέον από το δίκαιο της Ένωσης κατά την έννοια του πρώτου και δεύτερου ερωτήματος: Είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας που απορρέει από το άρθρο 27, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ η κύρωση που είθισται στη Φινλανδία να επιβάλλεται με τη μορφή ημερησίου προστίμου για τη διέλευση των φινλανδικών εθνικών συνόρων χωρίς την κατοχή ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου;

____________

1     Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ 2004, L 158, σ. 77).

2     Κανονισμός (ΕΚ) 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ 2006, L 105, σ. 1).