Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. siječnja 2020. uputio Korkein oikeus (Finska) – Syyttäjä protiv A

(predmet C-35/20)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Syyttäjä

Druga stranka u postupku: A

Prethodna pitanja

Protivi li se pravu Unije - osobito članku 4. stavku 1. Direktive 2004/38/EZ1 , članku 21. Uredbe (EZ) br. 562/20062 (Zakonik o schengenskim granicama) ili pravu građana Unije da se na području Unije slobodno kreću - primjena odredbe nacionalnog prava kojom se osobi (neovisno o tome je li građanin Unije) pod prijetnjom kazne nameće obveza nošenja važeće putovnice ili neke druge važeće putne isprave ako brodicom za razonodu ili sport iz jedne države članice u drugu državu članicu putuje preko međunarodnih voda, a da pritom ne stupi na državno područje treće zemlje?

Protivi li se pravu Unije - osobito članku 5. stavku 1. Direktive 2004/38/EZ, članku 21. Uredbe (EZ) br. 562/2006 (Zakonik o schengenskim granicama) ili pravu građana Unije da se na području Unije slobodno kreću - primjena odredbe nacionalnog prava kojom se osobi (neovisno o tome je li građanin Unije) pod prijetnjom kazne nameće obveza nošenja važeće putovnice ili neke druge važeće putne isprave ako u dotičnu državu članicu iz druge države članice brodicom za razonodu ili sport uđe preko međunarodnih voda, a da pritom nije stupila na državno područje treće zemlje?

Ako iz prava Unije ne proizlazi nikakva smetnja u smislu 1. i 2. pitanja: je li sankcija za prelazak finske državne granice bez važeće putne isprave koja se u Finskoj uobičajeno izriče u dnevnim iznosima u skladu s načelom proporcionalnosti koje proizlazi iz članka 27. stavka 2. Direktive 2004/38/EZ?

____________

1     Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak SL 2016., L 87, str. 36.)

2     Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL 2006., L 105, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 10., str. 61.)