Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (második tanács)

2011. július 14.

F‑98/07. sz. ügy

Nicole Petrilli

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Kisegítő szerződéses alkalmazott – Határozott időre szóló szerződés – A személyi állomány nem állandó tagjai Bizottság szervezeti egységeinél való alkalmazásának maximális időtartamára vonatkozó szabályok – A szerződés meghosszabbítását megtagadó határozat – Jogellenesség – A kár jóvátételének terjedelme – Méltányos mérlegelés szerinti értékelés”

Tárgy:      Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben N. Petrilli a Bizottság 2007. július 20‑i, a felperes kisegítő szerződéses alkalmazotti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmét elutasító határozatának megsemmisítését, valamint a Bizottság kártérítés fizetésére való kötelezését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a Bizottság által az F‑89/07. sz., Petrilli kontra Bizottság ügyben 2009. január 29‑én hozott ítélete alapján fizetendő kártérítés mértékét 12 097,43 euróban és annak az Európai Központi Bank által az érintett időszakban a fő refinanszírozási műveletekre alkalmazott kamatlábat két ponttal meghaladó kamatlábbal számított kamataival növelt összegben állapítja meg. A Bizottság köteles viselni a 2009. január 29‑i ítélethirdetés előtti időszakban felmerült összes költséget, valamint a saját költségeit és a felperesnél az eljárás későbbi szakaszában felmerült költségek felét. A felperes maga viseli a fent említett 2009. január 29‑i ítélethirdetés előtti időszakban felmerült költségek felét.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – A megtámadott jogellenes aktus megsemmisítése – Nem vagyoni kár megfelelő jóvátétele

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

A jogellenes aktus megsemmisítése önmagában megfelelő és főszabály szerint elégséges jóvátételét jelenti minden olyan nem vagyoni kárnak, amelyet ezen aktus okozhatott, feltéve hogy a felperes nem bizonyítja, hogy őt a megsemmisítést megalapozó jogsértéstől független és a megsemmisítéssel teljes mértékben nem helyrehozható nem vagyoni kár érte.

(lásd a 28. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 44/85., 77/85., 294/85. és 295/85. sz., Hochbaum és Rawes kontra Bizottság egyesítet ügyekben 1987. július 9‑én hozott ítéletének 22. pontja; C‑343/87. sz., Culin kontra Bizottság ügyben 1990. február 7‑én hozott ítéletének 27. és 28. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑116/03. sz., Montalto kontra Tanács ügyben 2004. november 9‑én hozott ítéletének 127. pontja; T‑10/02. sz., Girardot kontra Bizottság ügyben 2006. június 6‑án hozott ítéletének 131. pontja;

a Törvényszék T‑526/08. P. sz., Bizottság kontra Strack ügyben 2010. december 9‑én hozott ítéletének 58. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑6/07. sz., Suvikas kontra Tanács ügyben 2008. május 8‑án hozott ítéletének 151. pontja.