Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. június 17-i ítélete - De Fays kontra Bizottság

(F-97/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Betegszabadság - Jogosulatlan távolmaradás - Egyeztetési eljárás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Chantal De Fays (Bereldange, Luxemburg) (képviselők: P.-P. Van Gehuchten és P. Reyniers ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Bizottság a felperessel szemben az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának 60. cikkét alkalmazó határozatainak megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 283., 2007.11.24., 45. o.