Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 17. junija 2008 - De Fays proti Komisiji

(Zadeva F-97/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Bolniški dopust - Neodobrena odsotnost - Arbitražni postopek)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Chantal De Fays, (Bereldange, Luksemburg) (zastopnika: P.-P. Van Gehuchten in P. Reyniers, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev odločb Komisije, v katerih se za tožečo stranko uporabi člen 60 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, za nični in odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 283, 24.11.2007, str. 45.