Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 17 juni 2008 - De Fays mot kommissionen

(Mål F-97/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Sjukskrivning - Otillåten frånvaro - Skiljeförfarande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Chantal De Fays (Bereldange, Luxemburg) (ombud: advokaterna P.-P. Van Gehuchten och P. Reyniers)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och K. Hermann)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om att tillämpa artikel 60 i tjänsteföreskrifterna på sökandens fall, dels om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin egen rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 283, 24.11.2007, s. 45.