Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 8. oktober 2007 - Daskalakis mod Kommissionen

(Sag F-96/07)

Processprog: engelsk

Formanden for Retten har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 -