Language of document :

Иск, предявен на 17 септември 2007 г. - Acosta Iborra и др./Комисия

(Дело F-93/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Нидерландия) и други (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се отмени решението на органа по назначаването, с което се публикува списъка на повишените длъжностни лица в процедурата за повишаване за 2006 г., доколкото Комисията не е взела предвид факта, че ищците отговарят на условията за повишение в процедурата за повишаване за 2006 г. и доколкото техните имена не са включени в списъка на повишените длъжностни лица,

доколкото е необходимо, да се отменят изричните решения на Комисията от 6 юни 2007 г. за отхвърляне на жалбата, подадена от ищците съгласно член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (Правилник за длъжностните лица) на 16 февруари 2007 г.,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищците изтъкват правни основания, които са много сходни с тези, изтъкнати по дело F-92/07, обявлението за които е публикувано в същия брой на Официален вестник на Европейския съюз.

____________