Language of document :

Žaloba podaná dne 17. září 2007 - Acosta Iborra a další v. Komise

(Věc F-93/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Nizozemsko) a další (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým byl zveřejněn seznam úředníků povýšených v rámci období pro povýšení 2006 v rozsahu, v němž Komise nezohlednila to, že žalobci splnili podmínky pro povýšení za období pro povýšení 2006, a v rozsahu, v němž jejich jména nejsou uvedena na seznamu povýšených úředníků;

pokud to bude nutné, zrušit výslovná rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007, kterými byla zamítnuta stížnost podaná žalobci dne 16. února 2007 na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropských společenství (služební řád);

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci se dovolávají velmi podobných žalobních důvodů jako jsou ty, které jsou dovolávány ve věci F-92/07, jejíž oznámení je zveřejněno v témže čísle Úředního věstníku Evropské unie.

____________