Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 17. septembrī - Acosta Iborra u.c./Komisija

(lieta F-93/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Beatriz Acosta Iborra, Alkmaar (Nīderlande), un citi (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru tika darīts zināms to ierēdņu saraksts, kas tika paaugstināti amatā 2006. gada paaugstināšanas amatā laikā, jo Komisija nav ņēmusi vērā prasītāju tiesības tikt paaugstinātiem amatā 2006. gada paaugstināšanas amatā laikā un viņu vārdi nav iekļauti to ierēdņu sarakstā, kas tika paaugstināti;

Tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt attiecīgos Komisijas 2007. gada 6. jūnija lēmumus, ar kuriem tiek noraidīta prasītāju sūdzība, kas tika iesniegta 2007. gada 16. februārī saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji izvirza pamatus, kas ir ļoti līdzīgi tiem, kas izvirzīti lietā F-92/07, paziņojums par kuru ir publicēts šajā pašā Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša numurā.

____________