Language of document :

Acţiune introdusă la 21 septembrie 2007 - Rebizant și alţii/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-94/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Jean Rebizant (Karlsruhe, Germania) și alții (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Lois, E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamanţilor

constatarea ilegalităţii deciziei de stabilire a pragurilor de promovare în gradul AD 13 aplicabile funcţionarilor remuneraţi din bugetul "Cercetare"/"Centrul comun de cercetare" (CCR) și din bugetul "Funcţionare";

anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri de a nu promova reclamanţii în gradul AD 13 în cadrul exerciţiului de promovare 2006;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii lor, reclamanţii invocă motivele următoare:

-    încălcarea articolului 5 alineatul (5) din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (statutul);

-    încălcarea articolului 6 alineatul (2) din statut precum și a articolului 9 din anexa XIII la statut;

-    încălcarea principiului egalităţii de tratament.

Reclamanţii precizează că, prin stabilirea pragului de promovabilitate în gradul AD13 la 98,5 pentru funcţionarii remuneraţi din bugetul "Cercetare" și din bugetul CCR, Comisia nu ar fi ţinut cont, pe de o parte, de posturile care, în temeiul articolului 9 din anexa XIII la statut erau în mod efectiv vacante în cadrul DG Cercetare și DG CCR și, pe de altă parte, de specificul situaţiei funcţionarilor remuneraţi din aceste bugete.

Reclamanţii susţin că neţinând cont de acest lucru, Comisia nu a respectat decizia sa din 20 iulie 2005 privind condiţiile referitoare la procedura de promovare a funcţionarilor remuneraţi din capitolul "Cercetare" al bugetului general, decizie care ar stabili norme care garantează principiul egalităţii de tratament între funcţionarii remuneraţi din bugete diferite.

____________