Language of document :

2007. szeptember 24-én benyújtott kereset - De Fays kontra Bizottság

(F-97/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Chantal De Fays (Brüsszel, Belgium) (képviselők: P.-P. Gehuchten és Ph. Reyniers ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2007. június 21-i határozatát, valamint, amennyiben szükséges, a 2006. november 21-i határozatát;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felfüggesztést elrendelő intézkedés tárgyát képező illetmények jogszabályban előírt mértékű kamatokkal növelt összegének megfizetésére;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - a Bizottság tisztviselője, aki olyan betegségben szenved, amely állítólag szükségessé tette a munkából való távolmaradását - a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatait vitatja, amelyek a 2006. október 19-ét követő távolmaradását jogosulatlannak minősítették, ennek alapján pedig alkalmazni rendelték vele szemben az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 60. cikkét.

A felperes először arra hivatkozik, hogy a független orvos a személyzeti szabályzat 59. cikke alapján elrendelt eljárását a védelemhez való jog és a kontradiktórius eljárás elvének megsértésével folytatta le. Ezenkívül a független orvos jelentése nincs megfelelően indokolva, valamint nyilvánvaló értékelési hibában szenved.

A felperes továbbá azt állítja, hogy az a határozat, amely a munkahelyen történő megjelenésre kötelezi őt, a tudományos ismeretek jelenlegi állása mellett sérti az elővigyázatosság elvét.

____________