Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete - Beatriz Acosta Iborra és társai kontra Bizottság

(F-93/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2006. évi előléptetési időszak - Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Hollandia) és a Bizottság további kilenc tisztviselője (képviselők: N. Lhoëst, később N. Lhoëst és S. Fernández Menéndez ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: I. Šulce és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek előléptetését a 2006-os előléptetési időszakban harmadik nyelven történő munkavégzésre való képességük bizonyításának hiányában megtagadó határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti azokat a határozatokat, amelyek megtagadják Acosta Iborrának és az Európai Közösségek Bizottsága kilenc másik tisztviselőjének előléptetését a 2006-os előléptetési időszakban.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a saját költségeinek és a felperesek költségeinek viselésére.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 283., 2007.11.24., 44. o.