Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums - Beatriz Acosta Iborra u.c./Komisija

(lieta F-93/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2006. gada paaugstināšana amatā - Spējas strādāt trešajā valodā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Beatriz Acosta Iborra, Alkmaar (Nīderlande), un deviņi citi Komisijas ierēdņi (pārstāvji - N. Lhoëst, pēc tam N. Lhoëst un S. Fernández Menéndez, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Persona, kas iestājusies lietā: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - I. Šulce un M. Simm)

Priekšmets

Lēmuma, ar kuru 2006. gada paaugstināšanas amatā laikā atteikts paaugstināt amatā prasītājus, jo viņi nav varējuši pierādīt spēju strādāt trešajā valodā, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumus, ar kuriem 2006. gada paaugstināšanas amatā laikā atteikts paaugstināt amatā Acosta Iborra un deviņus citus Eiropas Kopienu Komisijas ierēdņus, kuru vārdi ir ietverti šī sprieduma pielikumā;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina prasītāju tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 283, 24.11.2007., 44. lpp.