Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008

Beatriz Acosta Iborra et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-93/07)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Promozzjoni - Proċedura ta' promozzjoni 2006 - Kapaċità li wieħed jaħdem bi tliet lingwi)

Lingwa tal-kawża:Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, l-Olanda) u disa' uffiċjali oħra tal-Kummissjoni (rappreżentanti: irrappreżentati inizjalment minn N. Lhoëst, sussegwentement minn N. Lhoëst u S. Fernández Menéndez, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, agenti)

Parti intervenjenti: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: I. Šulce u M. Simm, agenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li, fin-nuqqas ta' prova tal-kapaċità tagħhom li jaħdmu bi tliet lingwi, ir-rikorrenti ma jiġux promossi abbażi tal-proċedura ta' promozzjoni 2006.

Dispożittiv

Id-deċiżjonijiet li Acosta Iborra u d-disa' uffiċjali l-oħra tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej li isimhom jidher anness ma' din is-sentenza ma jiġux promossi abbażi tal-proċedura ta' promozzjoni 2006, huma annullati.

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kkundannata għall-ispejjeż tagħha kif ukoll għal dawk tar-rikorrenti.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu stess.

____________

1 - ĠU C 283, 24.11.07, p. 44.