Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(τρίτο τμήμα)

της 11ης Δεκεμβρίου 2008

Υπόθεση F-93/07

Beatriz Acosta Iborra κ.λπ.

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Προαγωγή – Περίοδος προαγωγών 2006 – Ικανότητα εργασίας σε τρίτη γλώσσα»

Αντικείμενο: Προσφυγή που άσκησαν βάσει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ η B. Acosta Iborra και εννέα άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής, με αίτημα, μεταξύ άλλων, την ακύρωση των αποφάσεων να μην προαχθούν κατά την περίοδο προαγωγών 2006.

Απόφαση: Οι αποφάσεις μη προαγωγής της προσφεύγουσας και εννέα άλλων υπαλλήλων της Επιτροπής κατά την περίοδο προαγωγών 2006 ακυρώνεται. Η Επιτροπή καταδικάζεται στα δικαστικά της έξοδα καθώς και στα δικαστικά έξοδα των προσφευγόντων. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρεμβαίνον υπέρ της Επιτροπής, φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Διαδικασία – Εισαγωγικό δικόγραφο – Απαιτήσεις ως προς τον τύπο – Μη προσκόμιση της προσβαλλόμενης πράξης

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 21· Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, άρθρο 44 §§ 3 έως 6)

2.      Υπάλληλοι – Προαγωγή – Προϋποθέσεις – Απόδειξη της ικανότητας εργασίας σε τρίτη γλώσσα

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων, άρθρο 45 § 2· παραρτήματα III, άρθρο 7, και XIII, άρθρο 11)

1.      Εφόσον ο Γραμματέας, παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 6, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, δεν κάλεσε τον προσφεύγοντα που δεν επισύναψε την επίμαχη απόφαση στο δικόγραφο της προσφυγής του, να προβεί στην τακτοποίηση του δικογράφου αυτού, ο κοινοτικός δικαστής δεν πρέπει να του στερήσει αυτή τη δυνατότητα τακτοποίησης απορρίπτοντας ως απαράδεκτη την προσφυγή λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 44, παράγραφος 4, του εν λόγω Κανονισμού Διαδικασίας.

(βλ. σκέψη 18)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 5 Νοεμβρίου 2008, F‑48/06, Avanzata κ.λπ κατά Επιτροπής, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψεις 49 και 50

2.      Το άρθρο 45, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων (ΚΥΚ), όπως διαμορφώθηκε μετά την έκδοση του κανονισμού 723/2004, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, το οποίο προβλέπει την υποχρέωση των υπαλλήλων να αποδεικνύουν, πριν από την πρώτη προαγωγή τους, την ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους σε μια τρίτη γλώσσα, δεν εφαρμόζεται παρά μόνο μετά την έναρξη της ισχύος των κοινών εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται από κοινού από τα θεσμικά όργανα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 45, παράγραφος 2, με δεδομένο ότι ο νομοθέτης έχει ούτως ή άλλως, κατά το άρθρο 11 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, αποκλείσει τη δυνατότητα εφαρμογής του στις προαγωγές που ανατρέχουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Μαΐου 2006, δεν μπορεί να εφαρμοστεί πριν από την έναρξη της ισχύος των εν λόγω κοινών εκτελεστικών διατάξεων υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νομοθέτης, δηλαδή τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής στα διάφορα θεσμικά όργανα και την εξάρτηση της νέας αυτής υποχρέωσης που επιβάλλει ο ΚΥΚ από την παροχή στους υπαλλήλους της δυνατότητας εκμάθησης μιας τρίτης γλώσσας. Επομένως, το θεσμικό όργανο δεν μπορεί να καθορίζει μονομερώς τους όρους εφαρμογής του άρθρου αυτού του ΚΥΚ και να το εφαρμόζει σύμφωνα με τους όρους αυτούς.

(βλ. σκέψεις 33 έως 36)