Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

24. září 2009

Věc F-94/07

Jean Rebizant a další

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Rok 2006 – Sazby násobení – Článek 6 odst. 2 služebního řádu – Článek 9 přílohy XIII služebního řádu – Prahová hodnota pro povýšení“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se J. Rebizant, G. Vlandas a V. Vocino domáhají zrušení rozhodnutí Komise o jejich nepovýšení do platové třídy AD 13 za povyšovací období 2006.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Žaloba na neplatnost – Žalobní důvody – Nerelevantní důvod

V rámci žaloby na neplatnost musí být žalobní důvod, který není s to způsobit neplatnost, jíž se domáhá žalobce, považován – za předpokladu, že by byl opodstatněný – za nerelevantní. Jestliže tak úředník, jehož odměna za práci je vyplácena z položek některé z částí souhrnného rozpočtu, podá žalobu proti rozhodnutí Komise, jímž nebyl povýšen, třebaže povýšen být nemohl, neboť nezískal celkový počet bodů, který je k povýšení potřebný, je třeba mít za to, že nemá legitimní zájem na zrušení rozhodnutí, ohledně něhož je jisté, že by – pokud jde o něj – mohlo být opětovně vydáno pouze v témže znění.

(viz body 61 a 62)

Odkazy:

Soudní dvůr: 21 září 2000, EFMA v. Rada, C‑46/98 P, Recueil, s. I‑7079, body 37 a 38; 30. září 2003, Eurocoton a další v. Rada, C‑76/01 P, Recueil, s. I‑10091, bod 52

Soud prvního stupně: 6. června 2007, Parlante v. Komise, T‑432/04, Sb. VS, s. I‑A‑2‑0000 a II‑A‑2‑0000, bod 38