Language of document :

Žaloba podaná dne 20. února 2009 - Almeida Campos a další v. Rada

(Věc F-14/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Ana Maria Almeida Campos (Brusel, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za rok povýšení 2008, a bude-li to nezbytné, zrušení rozhodnutí, jimiž byli za stejný rok povýšení do uvedené platové třídy povýšeni úředníci, jejichž jména jsou uvedena na seznamu povýšených osob zveřejněném ve sdělení zaměstnancům č. 72/08 ze dne 21. dubna 2008.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za rok povýšení 2008 (období 2008), a bude-li to nezbytné, zrušit rozhodnutí, jimiž byli za stejný rok povýšení do uvedené platové třídy povýšeni úředníci, jejichž jména jsou uvedena na seznamu povýšených osob zveřejněném ve sdělení zaměstnancům č. 72/08 ze dne 21. dubna 2008;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________