Language of document :

Sag anlagt den 24. februar 2009 - De Britto Patricio-Dias mod Kommissionen

(Sag F-16/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Massaux)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage over afgørelsen vedrørende hans bedømmelse i 2007.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 21. november 2008 og om fornødent karriereudviklingsrapporten vedrørende perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________