Language of document :

24. veebruaril 2009 esitatud hagi - De Britto Patricio-Dias versus komisjon

(Kohtuasi F-16/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Massaux)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus otsuse peale, mis käsitleb hageja hindamist 2007. aastal.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 21. novembri 2008. aasta otsus ja vajalikus osas karjääriarengu aruanne 1. jaanuar 2007−31. detsember 2007;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________