Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 15. decembra spriedums - Almeida Campos u.c./Padome

(lieta F-14/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2008. gada paaugstināšana amatā - Nopelnu salīdzinošā izvērtēšana starp administratoriem, kas veic lingvistu darbu, un administratoriem, kas veic vispārēju darbu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Ana Maria Almeida Campos (Brisele, Beļģija) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Bauer un G. Kimberley)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītājus amatā AD 12 pakāpē, īstenojot 2008. gada amatā paaugstināšanu, atcelšana un, ja nepieciešams, lēmumu paaugstināt amatā šajā pakāpē, īstenojot šo pašu amatā paaugstināšanu, ierēdņus, kuru uzvārdi iekļauti amatā paaugstināto sarakstā, kas publicēts 2008. gada 21. aprīļa PP Nr. 72/08, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt Almeida Campos, Dariol, Morello un Verstreken k-dzes amatā AD 12 pakāpē, īstenojot 2008. gada amatā paaugstināšanu;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Savienības Padome atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 90, 18.04.2009., 40. lpp.