Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. decembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Lieta C-706/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Amoena Ltd

Atbildētājs: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciālie jautājumi

Vai sprieduma 1 [angļu valodas redakcijā] 53. punktā ietvertie vārdi “them”, “they” un “their” ir jāsaprot tādējādi, ka tie attiecas uz krūšturiem vai arī uz krūšu protēzēm?

Vai sprieduma Amoena 53. punkta otrajā teikumā ir ieteikts cits kritērijs, kas atšķiras no šī paša sprieduma 51. punktā minētā kritērija un kas izriet no HS skaidrojuma par pozīciju 8473, pieprasot, ka krūšturiem (proti, iespējamajiem piederumiem) ir jāļauj krūšu protēzēm veikt citu funkciju nekā “tām” (they) (visticamāk, krūšu protēzes) paredzētā, vai arī tajā ir paredzēts piemērot vienīgi 51. punktā minēto kritēriju, saskaņā ar kuru krūšturiem ir jānodrošina pakalpojums saistībā ar krūšu protēzes pamatfunkciju?

____________

1 Spriedums, 2019. gada 19. decembris, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142).