Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski gradski sad (Bolgarija) 21. decembra 2020 – „PONS HOLDING“ AG

(Zadeva C-703/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski gradski sad

Stranka v postopku v glavni stvari

„PONS HOLDING“ AG

Sodišče (deveti senat) je s sklepom z dne 6. maja 2021 sklenilo:

Sodišče Evropske unije je očitno nepristojno za odgovor na vprašanje, ki ga je postavilo Sofiyski gradski sad s sklepom z dne 9. decembra 2020.

____________