Language of document :

Tužba podnesena 1. veljače 2021. – Europska komisija/Kraljevina Belgija

(predmet C-60/21)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: W. Roels, V. Uher, agenti)

Tuženik: Kraljevina Belgija

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Kraljevina Belgija, zadržavanjem na snazi odredaba prema kojima:

se odbija odbitak uplata uzdržavanja ili kapitala umjesto takvih uplata i dodatnih uplata od oporezivog dohotka dužnicima tih uplata koji su nerezidenti u Belgiji i tamo ostvaruju manje od 75% svojeg dohotka od rada, a koji isti odbitak ne mogu ostvariti u svojoj državi članici boravišta zbog niskog iznosa njihova oporezivog dohotka od rada u toj državi,

povrijedila obveze koje ima na temelju članka 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i članka 28. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i

naloži Kraljevini Belgiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi, Komisija se poziva na samo jedan tužbeni razlog koji se temelji na tome da zakonodavstvo o kojem je riječ može odvratiti porezne obveznike koji su nerezidenti od izvršavanja slobodâ kretanja koje su zajamčene Ugovorima i konkretnije slobode kretanja radnika predviđene člankom 45. UFEU-a i člankom 28. Sporazuma o EGP-u.

Naime, poreznog obveznika nerezidenta koji u Belgiji ne ostvaruje barem 75% svojeg oporezivog dohotka od rada i koji ne može djelotvorno ostvariti odbitak uplate uzdržavanja u državi članici svojeg boravišta jer nema dovoljan oporezivi dohodak u toj državi belgijsko zakonodavstvo lišava prednosti svakog odbitka tih uplata. Međutim, iz sudske prakse Suda i osobito njegove presude od 10. svibnja 2012. u predmetu C-39/10, Europska komisija/Estonija proizlazi da je, u takvom slučaju, na državi zaposlenja da vodi računa o osobnoj i obiteljskoj situaciji poreznog obveznika nerezidenta.

____________