Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 2 Φεβρουαρίου 2021 – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG κατά E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(Υπόθεση C-62/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα και αναιρεσείουσα: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Εναγόμενοι και αναιρεσίβλητοι: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν το άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 207/20091 και το άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 2017/10012 την έννοια ότι η αίτηση εκπτώσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της μη χρήσεώς του, η οποία μπορεί να υποβληθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε οργάνωση που έχει συσταθεί για την εκπροσώπηση συμφερόντων και δύναται να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου καθιστά ανίσχυρη μια συμβατική συμφωνία με την οποία τρίτος δεσμεύεται έναντι του δικαιούχου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υποβάλει αίτηση για την κήρυξη εκπτώσεως του εν λόγω σήματος λόγω μη χρήσεως ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO);

Έχουν το άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού 207/2009 και το άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 2017/1001 την έννοια ότι η αίτηση εκπτώσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της μη χρήσεώς του, η οποία μπορεί να υποβληθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε οργάνωση που έχει συσταθεί για την εκπροσώπηση συμφερόντων και δύναται να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου συνεπάγεται ότι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους η οποία υποχρεώνει τον εναγόμενο να ανακαλέσει την αίτηση για την κήρυξη εκπτώσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη χρήσεως που υπέβαλε ο ίδιος ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (EE 2009, L 78, σ. 1) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1).

2     Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2017, L 154, σ. 1).