Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-367/19. sz., Camerin kontra Bizottság ügyben 2020. november 24-én hozott végzése ellen Laure Camerin által 2021. február 2-án benyújtott fellebbezés

(C-63/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Laure Camerin (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2020. november 24-i, T-367/19. sz. ügyben hozott végzését;

a Bíróság a Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére, ideértve a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés a megtámadott végzés azon részének megsemmisítésére irányul, amelyben a Törvényszék megállapította, hogy elfogadhatatlan, így nem szükséges határozni azon keresetről, amely a PMO 2019. április 17-i határozatának részleges megsemmisítésére, valamint azon nem vagyoni kár megtérítésére irányult, amely őt amiatt érte, hogy a PMO által elkövetett szabálytalanságok nem tették lehetővé számára, hogy méltóságteljes életet éljen.

Fellebbezésében a fellebbező többek között a megtámadott végzés 50–52. és 54., 57–62. és 67., valamint 73–74. pontját vitatja.

Fellebbezése alátámasztására a fellebbező egyetlen jogalapot hoz fel, amely a tények elferdítésére és nyilvánvaló értékelési hiba elkövetésére vonatkozik, amelyek téves jogi indokoláshoz vezettek.

____________