Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. studenoga 2020. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – UAB „Baltic Masterˮ/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(predmet C-599/20)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UAB „Baltic Masterˮ

Tuženik: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prethodna pitanja

Treba li članak 29. stavak 1. točku (d) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/921 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice i članak 143. stavak 1. točke (b), (e) ili (f) Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/932 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice tumačiti na način da se kupac i prodavatelj smatraju međusobno povezanim osobama u slučajevima, kao u predmetnom, gdje ne postoje dokumenti (službeni podaci) koji bi dokazivali partnerstvo u poslu ili nadzor, no okolnosti pri sklapanju transakcija, temeljem objektivnih dokaza, nisu karakteristične za obavljanje gospodarskih djelatnosti u uobičajenim okolnostima već su karakteristične za slučajeve u kojima (1) postoje posebno bliski poslovni odnosi utemeljeni na visokoj razini uzajamnog povjerenja između stranaka transakcije, ili (2) jedna od stranaka transakcije nadzire drugu ili su obje stranke transakcije pod nadzorom treće strane?

Treba li članak 31. stavak 1. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tumačiti na način da zabranjuje određivanje carinske vrijednosti na temelju informacija sadržanih u nacionalnoj bazi podataka povezanih s jednom carinskom vrijednošću robe koja je istog podrijetla i koja, iako nije slična, u smislu članka 142. stavka 1. točke (d) Uredbe (EEZ) br. 2454/93, ima isti tarifni broj TARIC?

____________

1 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1992., L 302, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.)

2 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1992., L 302, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 1., str. 3.).