Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 13. novembra 2020 – UAB ‘Baltic Master’/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Zadeva C-599/20)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: UAB ‘Baltic Master’

Nasprotna stranka: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 29(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/921 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti ter člen 143(1)(b), (e) ali (f) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/932 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da se šteje, da sta kupec in prodajalec povezani osebi v primerih, v katerih tako kot v obravnavani zadevi ne obstajajo dokumenti (uradni podatki), ki bi dokazovali, da nastopata kot družbenika ali da obstaja nadzor enega nad drugim, okoliščine sklenitve poslov pa na podlagi objektivnih dokazov niso značilne za izvajanje gospodarskih dejavnosti v običajnih pogojih, ampak za primere, v katerih (1) obstajajo še posebej tesni poslovni odnosi, ki temeljijo na visoki stopnji medsebojnega zaupanja med strankama posla, ali pa (2) ena stranka posla nadzira drugo ali pa obe nadzira tretja oseba?

2.    Ali je treba člen 31(1) Uredbe (EGS) št. 2913/92 razlagati tako, da je z njim prepovedana določitev carinske vrednosti na podlagi informacij iz nacionalne zbirke podatkov, ki se nanašajo na eno samo carinsko vrednost blaga, ki ima isto poreklo in kateremu je, čeprav ne gre za podobno blago v smislu člena 142(1)(d) Uredbe št. 2454/93, pripisana ista oznaka TARIC?

____________

1 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).

2 Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 6, str. 3).