Language of document : ECLI:EU:C:2021:110


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 11. februarja 2021 –
Klose/EUIPO

(Zadeva C600/20 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170 Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točko 11.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Predlog za dopustitev pritožbe – Zahteve obličnosti – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točke od 12 do 14 in 21.)

3.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a in 170b)

(Glej točki 16 in 17.)

4.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a(1) in 170b)

(Glej točko 18.)

5.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Neskladnost s sodno prakso Sodišča – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a(1) in 170b)

(Glej točko 20.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Anne-Marie Klose nosi svoje stroške.