Language of document :

Recurs introdus la 10 noiembrie 2020 de Anne-Marie Klose împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 9 septembrie 2020 în cauza T-81/20, Anne-Marie Klose/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

(Cauza C-600/20 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Anne-Marie Klose (reprezentant: I. Seher, avocată)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 11 februarie 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera de admitere în principiu a recursurilor) nu a admis recursul și a decis ca recurenta să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________