Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 9. septembril 2019 – A. M. versus E. M.

(kohtuasi C-667/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Hageja: A. M.

Kostja: E. M.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta1 artikli 19 lõike 1 punkti f, milles on sätestatud, et kosmeetikatoodete mahutitel ja pakenditel peab olema kustutamatu, selgesti loetav ja hästi nähtav teave kosmeetikatoote otstarbe kohta, kui see ei selgu selle esitlusest, tuleb mõista nii, et selles viidatakse kosmeetikatoote põhiotstarbele kõnealuse määruse artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses, st puhastamine (puhtana hoidmine), hooldamine ja kaitsmine (heas seisundis hoidmine), lõhnastamine, kaunimaks muutmine (välimuse muutmine), või peab see sisaldama üksikasjalikumaid otstarbeid, mis võimaldavad tuvastada konkreetse kosmeetikatoote omadusi?

2.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta artikli 19 lõiget 2 ja selle määruse preambuli punkti 46 tuleb tõlgendada nii, et kõnealuse sätte lõike 1 punktides d, g ja f märgitud teave, st ettevaatusabinõud, koostisained ja otstarve, võib olla kirjas ka muid tooteid sisaldavas ettevõtte kataloogis, märkides pakendile VII lisa punktis 1 osutatud sümboli?

____________

1 ELT 2009, L 342, lk 59.