Language of document :

Presuda Suda (treće vijeće) od 17. prosinca 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Warszawie - Poljska) – A.M./E.M.

(predmet C-667/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Kozmetički proizvodi – Uredba (EZ) br. 1223/2009 – Članak 19. – Podaci za potrošače – Označivanje – Podaci koje treba navesti na posudi i ambalaži proizvoda – Označivanje na stranom jeziku – „Funkcija kozmetičkog proizvoda” – Pojam – Ambalaža kozmetičkih proizvoda koja sadržava upućivanje na detaljan katalog proizvoda sastavljen na potrošačevu jeziku)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Warszawie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A.M.

Tuženik: E.M.

Izreka

Članak 19. stavak 1. točku (f) Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima treba tumačiti na način da navođenje „funkcije kozmetičkog proizvoda”, koja se u skladu s tom odredbom mora navesti na posudi i ambalaži takvog proizvoda mora biti takve naravi da jasno informira potrošača o uporabi i načinu primjene proizvoda kako bi se osiguralo da ga potrošači mogu koristiti na siguran način koji ne ugrožava njihovo zdravlje te, stoga, ne može biti ograničeno na navođenje ciljeva koji se žele ostvariti uporabom proizvoda, kako su navedeni u članku 2. stavku 1. točki (a) te uredbe. Na sudu koji je uputio zahtjev je da provjeri, s obzirom na karakteristike i svojstva dotičnog proizvoda, kao i očekivanje prosječnog potrošača, koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan, narav i opseg informacija koje se u tom pogledu moraju navesti na posudi i ambalaži proizvoda kako bi ga se moglo koristiti bez opasnosti za zdravlje ljudi.

Članak 19. stavak 2. Uredbe br. 1223/2009 treba tumačiti na način da se podaci iz članka 19. stavka 1. točaka (d), (f) i (g) te uredbe, odnosno oni koji se odnose na posebne mjere opreza koje je potrebno poštovati prilikom uporabe kozmetičkog proizvoda te funkciju tog proizvoda i njegove sastojke, ne mogu nalaziti u poslovnom katalogu na koji upućuje simbol iz točke 1. Priloga VII. navedenoj uredbi koji se nalazi na ambalaži ili posudi navedenog proizvoda.

____________

1 SL C 406, 2. 12. 2019.