Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2020. december 17-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Warszawie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A. M. kontra E. M.

(C-667/19. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – Kozmetikai termékek – 1223/2009/EK rendelet – 19. cikk – A fogyasztóknak nyújtott információ – Címkézés –A termékek tárolóedényén és csomagolásán feltüntetendő információk – Idegen nyelvű címkézés – „A kozmetikai termék rendeltetése” – Fogalom – A kozmetikai termékek olyan csomagolása, amely a fogyasztó nyelvén megszövegezett, részletes termékkatalógusra utal)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Warszawie

Az alapeljárás felei

Felperes: A. M.

Alperes: E. M.

Rendelkező rész

A kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy a „kozmetikai termék rendeltetésére” vonatkozó, az ilyen termék tárolóedényén és csomagolásán e rendelkezés értelmében feltüntetendő információnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy egyértelműen tájékoztassa fogyasztót a termék használatáról és felhasználási módjáról, annak biztosítása érdekében, hogy e terméket a fogyasztó biztonságosan, egészségének károsítása nélkül használhassa, és ezért nem korlátozódhat kizárólag a termék e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett felhasználási céljainak megjelölésére. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az érintett termék jellemzőire és tulajdonságaira, valamint a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagfogyasztó elvárására tekintettel megvizsgálja azon információk jellegét és terjedelmét, amelyeknek e címen a termék tárolóedényén és csomagolásán szerepelniük kell annak érdekében, hogy azt az emberi egészségre veszélytelen módon lehessen használni.

Az 1223/2009 rendelet 19. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet 19. cikke (1) bekezdésének d), f) és g) pontjában említett információk, azaz a kozmetikai termék használatára vonatkozó különleges óvintézkedésekkel, e termék rendeltetésével és összetevőivel kapcsolatos információk nem szerepelhetnek azon vállalati katalógusban, amelyre a fent említett rendelet VII. mellékletének 1. pontjában előírt, az említett termék csomagolásán vagy tárolóedényén elhelyezett szimbólum utal.

____________

1 HL C 406., 2019.12.2.