Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. prosinca 2020. uputio County Court at Birkenhead (Ujedinjena Kraljevina) – BT/Seguros Catalana Occidente, EB

(predmet C-708/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

County Court at Birkenhead

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BT

Tuženici: Seguros Catalana Occidente, EB

Prethodna pitanja

Zahtijeva li se člankom 13. stavkom 3. Uredbe br. 1215/20121 o sudskoj nadležnosti da predmet tužbe na koji se poziva oštećena stranka kako bi namirila svoje potraživanje od ugovaratelja osiguranja/osiguranika uključuje stvar koja se odnosi na osiguranje?

b.    U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje pod (a), je li činjenica da potraživanje koje oštećena stranka ističe u odnosu na ugovaratelja osiguranja/osiguranika proizlazi iz istih činjenica i obuhvaćeno je istom tužbom kao i izravna tužba protiv osiguravatelja, dovoljna da opravda zaključak da je potraživanje oštećene stranke stvar koja se odnosi na osiguranje čak i kada je predmet tužbe između oštećene stranke i ugovaratelja osiguranja/osiguranika nepovezan s osiguranjem?

c.    Pored navedenoga i podredno, ako je odgovor na pitanje pod (a) potvrdan, je li činjenica postojanja spora između osiguravatelja i oštećene stranke vezano za valjanost ili učinak police osiguranja dovoljna da se njome opravda zaključak da je tužba oštećene stranke stvar koja se odnosi na osiguranje?

d.    Ako je odgovor na pitanje pod (a) niječan, je li dovoljno da pravo mjerodavno za izravnu tužbu podnesenu protiv osiguravatelja dopušta da se takva izravna tužba proširi na ugovaratelja osiguranja/osiguranika?

____________

1 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)