Language of document :

A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2020. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Amoena Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(C-706/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Amoena Ltd

Alperes: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A „them”, „they” és „their” kifejezések az ítélet1 [angol nyelvű változatának] 53. pontjában úgy tekintendők-e, hogy azok a melltartókra vagy pedig az emlőt formázó betétekre vonatkoznak?

Az 53. pont második mondata azon kritériumtól eltérő kritériumot javasol-e, mint amelyet az Amoena ítélet 51. pontja meghatároz, és amely a harmonizált rendszer 8473 vámtarifaszámra vonatkozó magyarázó megjegyzéseiből következik, megkövetelve, hogy a melltartóknak (azaz az esetleges tartozékoknak) lehetővé kell tenniük, hogy ezek az emlőt formázó betétek más funkciót töltsenek be, mint amelyre szánták őket [„they”] (feltehetően az emlőt formázó betéteket), vagy ehelyett csak az 51. pontban szereplő kritérium alkalmazására utal, amely azt követeli, hogy a melltartók az emlőt formázó betét fő funkciójával összefüggő különös feladatot lássanak el?

____________

1 C-677/18, 2019. december 19-i Amoena ítélet (ECLI:EU:C:2019:1142)