Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2022. március 8-i ítélete – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-213/19. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés – Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése – Az EUMSZ 310. cikk (6) bekezdése és EUMSZ 325. cikk – Saját források – Vámok – Hozzáadottérték-adó (héa) – Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – A hatékonyság elve – A saját forrásoknak az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátására irányuló tagállami kötelezettség – A tagállamoknak a saját forrásokat érintő veszteségek esetén fennálló pénzügyi felelőssége – Kínából származó textiltermékek és lábbelik behozatala – Nagy léptékű és rendszeres csalás – Szervezett bűnözés – Csődbe ment importőrök – Vámérték – Alulértékelés – Héaalap – Kockázatelemzésen alapuló és az érintett áruk kiadása előtt végzett rendszeres vámellenőrzések hiánya – A rendszeres biztosítéknyújtás hiánya – A tradicionális saját forrásokat érintő, az alulértékelés jelentős kockázatát mutató behozatalokhoz kapcsolódóan felmerülő veszteségek összegének becslése céljából alkalmazott módszer – Az uniós szinten megállapított átlagárakon alapuló statisztikai módszer – Megengedhetőség)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn és F. Clotuche-Duvieusart meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők kezdetben: F. Shibli, S. Brandon, Z. Lavery és S. McCrory, később: F. Shibli és S. McCrory meghatalmazottak, segítőik: J. Eadie és I. Rogers QC, S. Pritchard, T. Sebastian és R. Hill barristers)

Az alperest támogató beavatkozó felek: Belga Királyság (képviselők: J.-C. Halleux, P. Cottin és S. Baeyens meghatalmazottak), Észt Köztársaság (képviselő: N. Grünberg meghatalmazott), Görög Köztársaság (képviselő: M. Tassopoulou meghatalmazott), Lett Köztársaság (képviselők kezdetben: K. Pommere, V. Soņeca és I. Kucina, később: K. Pommere meghatalmazottak), Portugál Köztársaság (képviselők: P. Barros da Costa, S. Jaulino, L. Inez Fernandes és P. Rocha meghatalmazottak), Szlovák Köztársaság (képviselő: B. Ricziová meghatalmazott)

Rendelkező rész

Mivel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nem a vámok helyes összegét írta jóvá, és nem bocsátotta rendelkezésre a bizonyos, Kínából származó textiltermékek és lábbelik behozatalaihoz kapcsolódó tradicionális saját források helyes összegét, nem teljesítette az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. és 8. cikkéből, az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. és 8. cikkéből, a 2016. május 17-i (EU, Euratom) 2016/804 tanácsi rendelettel módosított, a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 2., 6., 9., 10., 12. és 13. cikkéből, a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet 2., 6., 9., 10., 11. és 17. cikkéből, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikkének (3) bekezdéséből, továbbá a 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 220. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit annak következtében, hogy megsértette az EUMSZ 325. cikkből, a 952/2013 rendelet 46. cikkéből, a 648/2005 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 13. cikkéből, az 1994. december 19-i 3254/1994/EK bizottsági rendelettel módosított, a 2913/92 rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 248. cikkének (1) bekezdéséből, a 952/2013 rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 244. cikkéből, továbbá a 2009. június 25-i 2009/69/EK tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjából, valamint 85–87. cikkéből eredő kötelezettségeit;

mivel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nem közölte az Európai Bizottsággal a tradicionális saját forrásokat érintő veszteségek összegének meghatározásához szükséges valamennyi információt, és a Bizottság kérésével ellentétben nem közölte a megállapított vámtartozások törléséről szóló határozatok indokolását, nem teljesítette az EUSZ 4. cikk (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit

A Bíróság a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

A Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezi az Európai Bizottság részéről felmerült költségek négyötödének, valamint saját költségeinek viselésére.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeinek egyötödét.

A Belga Királyság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Portugál Köztársaság és a Szlovák Köztársaság maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 164., 2019.5.13.