Language of document : ECLI:EU:C:2021:110


 


 Domstolens kendelse (afdelingen for bevilling af appel) af 11. februar 2021 – Klose mod EUIPO

(Sag C-600/20 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør, at et spørgsmål er vigtigt for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 11)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – rækkevidde

(Statutten for Domstolen, art. 58; Rettens procesreglement, art. 170a og 170b)

(jf. præmis 12-21)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58; Rettens procesreglement, art. 170a og 170b)

(jf. præmis 16 og 17)

4.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – Domstolens prøvelse af vurderingen af de faktiske omstændigheder og af beviselementer – udelukket

(Art. 267 TEUF; statutten for Domstolen, art. 58; Domstolens procesreglement, art. 170a og 170b)

(jf. præmis 18)

5.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – uoverensstemmelse med Domstolens praksis – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Art. 267 TEUF; statutten for Domstolen, art. 58; Domstolens procesreglement, art. 170a og 170b)

(jf. præmis 20)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Anne-Marie Klose bærer sine egne omkostninger.